Perfectionism in Sport

Do you often think that you could do something better? Very rarely you are proud of yourself? You don’t let yourself make mistakes? Does it sound familiar for you? Be careful not to get stuck in the perfectionism trap. Self-perfectionism is not a quest for the best. It is the pursuit of the worst in ourselves, the part that tells us that nothing we do will even be good enough – that we should try harder.

per1
Photo by Sebastian Skokowski

Some people consider perfectionism to be an advantage. Others have totally different opinions; they admit that perfectionism is really bad and can destroy their daily life. We can find different statements about perfectionism and all depends on whether we can manage this feature. It may seem that perfectionism could make our life harder. Perfectionists have problems with finishing tasks, because there always is something that they can do better in the task. They have a problem with ending something which they can improve. When something doesn’t go according to their expectations, they always look for the guilt in themselves. They very often compare themselves with other people. The most popular thoughts in their heads are ‘I should’ or ‘I must’. They always need to do something; perfectionists have a problem when someone is critical of them. If more of those symptoms occur in your life maybe this article will be helpful for you.

When you are aware that you are a perfectionist you can use it as an advantage. For instance, perfectionism could be helpful in sport. “Practice makes perfect” do you agree with that? It could be your strength or it also has its downside. On the one side perfectionism is good when you practice. Athletes could be more motivated, work harder than others and they try to be the best. However, perfectionism is not good during the competition. On the other side, athletes with a high level of perfectionism during the competition can struggle with fragile confidence, fear of failure, frustration or lack of trust in their ability. Furthermore this feature could make you more worried about technique skills; you can also overanalyze your performance. The effects of this can be that you want to avoid making mistakes during the performance, which is not good for you. What could happen in the future? For perfectionists mistakes are like ‘a snowball effect’. When they see mistakes they lose confidence. It is not good for them, because confidence is one of the most important factors in sport performance.

Ok, we see how it looks in sport, but what happens when the perfectionism level is too high in daily life? Perfectionists are always busy. Actually they are almost often outside. They don’t like to stay at home, when they do they are always working on something. They also have a problem with work addiction, all the time they want to complete tasks. All day and all night they work hard, but very often they complain about how busy they are. Even during their holiday they need support, because the anxiety doesn’t take a day off. Perfectionism is the effect of a high level of anxiety and the need for control. When you can manage your anxiety, you will be more calm, then you can use perfectionism as advantage. Find a balance between work and leisure time; switch ‘I must’ into ‘I can’. Then life will be easier and you can find more pleasure in life. It is not necessary to be perfect to be unique and special. We are not machines. We have emotions, feelings and needs. It is very important to take care of yourself and then for sure you can achieve more in your private life, in sport or in your career.

How can you overcome perfectionism?

Remember that life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. With this in mind try to avoid filling your mind with too many negative thoughts. We can focus only on one emotional thought, so you can choose if it will be a positive or negative thought. If you recognize a negative thought tell yourself ‘Stop!’ and then change it. Breath and stay calm. What is the best advice? Don’t focus on the result, because it causes pressure. Try to think what you can do in the present moment. Then You will notice that the results will come.


Często zdarza ci się czuć, że mógłbyś zrobić coś lepiej? Bardzo rzadko jesteś z siebie zadowolony? Nie pozwalasz sobie na popełnianie błędów? Brzmi to znajomo? Uważaj, aby nie utknąć w pułapce perfekcjonizmu. Perfekcjonizm to nie poszukiwanie tego co najlepsze. To pogoń za tym co w nas najgorsze. Pewna część nas samych, która pokazuje nam, że to co robimy nie jest nawet wystarczająco dobre, że powinniśmy się bardziej postarać.

per1
Zdjęcie: Sebastian Skokowski

Część osób postrzega perfekcjonizm jako zaletę, druga część ma zupełnie inne zdanie. Uważają perfekcjonizm za coś totalnie złego co ma destrukcyjny wpływ na ich codzienne życie. Opinie są podzielone, a wszystko zależy od tego jak postrzegamy swój perfekcjonizm, a przede wszystkim to czy potrafimy nim konstruktywnie zarządzać. Może się wydawać, że sprawia on, że nasze życie staje się trudniejsze. Perfekcjoniści mają problem z kończeniem zadań, ponieważ uważają, że zawsze jest co co mogą zrobić lepiej. Tkwią w pułapce przekonania, że wciąż mogą coś poprawić; a kiedy coś nie idzie po ich myśli to zawsze winy poszukują w sobie. Bardzo często porównują się z innymi ludźmi. Najbardziej popularne myśli, które krążą po głowie perfekcjonisty to „powinienem” i „muszę”. Towarzyszy im nieustanne pragnienie robienia czegoś, nieustannie są w ruchu. Mają też problem z przyjmowaniem krytyki. Jeśli zauważysz, ze większość symptomów dotyczy także ciebie może ten artykuł jest właśnie dla ciebie.

Jeżeli staniesz się świadomy swego perfekcjonizmu możesz przekształcić go jako swoją mocną stronę. Przykładowo perfekcjonizm jest wykorzystywany także w sporcie. „Praktyka czyni mistrza” zgadzasz się z tym? To może stać się twoją siłą albo ściągnąć cię w dół. Z jednej strony perfekcjonizm jest zaletą podczas treningów. Sportowcy są bardziej zmotywowani, trenują ciężej i starają się być najlepsi w tym co robią. Jedak już podczas zawodów perfekcjonizm może działać na naszą niekorzyść. Z drugiej strony sportowcy z wysokim poziomem perfekcjonizmu podczas zawodów mogą zmagać się z niezbyt trwałą pewnością siebie, lękiem przed porażką, frustracją czy też brakiem wiary we własne możliwości. Ponadto perfekcjonizm sprawia, że nie jesteśmy pewni naszych umiejętności technicznych i zbytnio skupiamy się analizując start podczas zawodów. Efektem tego jest to, że zawodnik skupia się na tym, aby nie popełniać błędów podczas zawodów co nie jest dla niego dobre w danej chwili. Co może się wydarzyć w przyszłości? Dla perfekcjonistów błędy są niczym „kula śniegowa”. Kiedy zauważają błędy tracą tym samym poczucie pewności siebie. To nie jest dobre, ponieważ pewność siebie jest jedną z kluczowych cech, którą powinien posiadać zawodnik podczas startu.

Ok skoro już wiemy jak perfekcjonizm wpływa na aktywność sportową to teraz przyjrzymy się co się dzieje, kiedy wysoki poziom perfekcjonizmu towarzyszy nam w życiu codziennym. Perfekcjoniści są zawsze zabiegani. Właściwie to są wiecznie poza domem. Nie lubią siedzieć w jednym miejscu, kiedy jest tyle rzeczy dookoła, które mają do zrobienia. Często mają także problem z uzależnieniem od pracy, mają wysoką potrzebę doprowadzania zadań do końca. Pracują dniami i nocami, a przy tym często narzekają, że nie mają na nic czasu. Nawet podczas wakacji potrzebują wsparcia, ponieważ lęk nigdy nie bierze urlopu. Perfekcjonizm jest efektem wysokiego lęku i dużej potrzeby kontroli. Kiedy nauczysz się kontrolować swój lęk staniesz się bardziej spokojny, a wtedy będziesz wstanie przekuć perfekcjonizm w swoją mocną stronę. Znajdź równowagę pomiędzy pracą, a czasem wolnym; zamień „muszę” na „mogę”. Wtedy życie stanie się łatwiejsze, a ty odnajdziesz więcej przyjemności z życia. Nie trzeba być perfekcyjnym, aby być kimś wartościowym i wyjątkowym. Nie jesteśmy maszynami. Mamy emocje, uczucia i potrzeby. To bardzo ważne, aby o siebie zadbać, a wtedy sukcesy w życiu prywatnym, sporcie czy karierze przyjdą o wiele łatwiej.

Jak możemy się zmierzyć z perfekcjonizmem?

Pamiętaj, że życie to 10% tego co nam się przytrafia i 90% tego jak na to zareagujemy. Mając to w pamięci staraj się nie wypełniać swojego umysłu negatywnymi myślami. Człowiek jest w stanie skupić się tylko na jednej myśli w danym momencie, sam wybierasz czy będzie to pozytywna czy negatywna myśl. Jeśli rozpoznasz negatywną myśl od razu powiedz sobie „Stop” i zmień ją. Oddychaj i bądź spokojny. Jaka jest najlepsza rada? Nie skupiaj się na rezultatach, ponieważ wtedy pojawia się wysoka presja. Postaraj się skupić na tym co możesz zrobić tu i teraz, a efekty przyjdą same.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *