Train Your Brain

mental-health-2019924_960_720

Research says exercise works out the brain as well as the body – inspired by that article I decided to write a little more about something many of you know very well. Physical activity has a lot of advantages both for the body shape, health condition, state of the mood, energy level and brain condition as well. The list of benefits is pretty long, but today I would like to focus on brain condition. Thus, I think it is good to talk about exercise benefits, because human brain needs constant motivation. I believe after you read this post you will be more motivated to do your daily workout. Remember that every single workout that’s where the transformation happens.

board-784360_960_720

Last week neuropsychological benefits of physical activity were the central point of my attention. Firstly, I was inspired by an article which I’ve found as a preparation for my English class speaking. Then, I realized that the topic is also very popular in social media and people are interested in to find out more information how it works when we add a physical activity into the life. The good news is you stay healthy longer. The most interesting research showed that people who live actively and do some sports keep their brain in much better condition than people who exercise rarely or not at all. 

Your brain loves the gym… or swimming, dancing, running or even walking. Provide some happiness hormones for it. When you exercise many endorphins are released, dulling the sensation of pain. Serotonin is also released, enhancing mood. Furthermore, blood flow to the brain increases, delivering more oxygen and nutrients and improving waste removal. During the exercise the dopamine level increases improving motivation, focus and learning. Maybe some of that concepts sound very mysteriously for you, but I am sure that all of you who stay active know what I mean when I talk about happiness hormones. Do you remember that wonderful feeling when you finish your workout? Even if you hadn’t got energy to do it before, you feel much more stronger, energetic and happy after it. It happens because the brain secretes happiness hormones. In a certain sense it is like drugs for your mind.

That’s true that exercise could sharpen your mind. According to new research, exercise is connected to brain changes throughout all stages of life. In addition, physical activity is strongly recommended for children, adolescents, adult and older people as well. Even toddlers need motion for developing. It is very important for creating new connections in theirs brains. Active children feature better attention, concentration and school performance. Similarly, adults keep the working memory (part of STM*) in good condition, they have better attention and they are multitasking. 

IMG_9282When we stop on multitasking I would like to explain you why some kinds of physical activity develop this skill better than other. Research shows that dancers’ brain wired differently. They are masters of multitasking. When you dance whole the brain is engaged. Dancer must thinking about timing, sequence, focus and qualities of lightness and strength in the same time. When you do it regularly you multitasking skill develops. Not only dancing but also many other disciplines where movement and gestures matter have good influence for this skill. 

Carl Cotman’s examined influence of activity to brain and showed that exercise prompt the production of BDNF. Brain-derived neurotrophic factor is a protein in the brain. It is like a food for your mind. The purpose of BDNF is supporting the growth neurons which exist in the brain, and also developing of new ones. When people are older the level of BDNF is lower too, that’s why they loss their memory. Physical activity will not rebuild the brain cells, but it could maintain them in good condition. Moreover, exercise increases the number of neurotransmitters; they sent informations between neurons as a result the memory stay in good state. Hormones combine with BDNF to grow brain cells, regulate mood and provide mental clarity. 

Fine, I think you don’t need more this science talking. I wanted to show you some of yoga-2116093_960_720scientific evidences to convince you move out from your sofa. Maybe it seems like a paradox… if you have no energy but still you will motivate yourself to do the workout, I am sure after that you would feel much better. Remember that the results of research are clear… active people did better on visual tests and immediate memory and also had larger hippocampus (which is involved in memory and learning) than inactive people.   

* STM – Short Term Memory is a part of the memory system, information is stored for around 30 seconds. People can storage 7 plus minus 2 chunks of information. We could keep the information longer, but it must be consolidated into long-term memory and there it can be retrieved.

mental-health-2019924_960_720

Badania pokazują, że ćwiczenia mają pozytywny wpływ zarówno na umysł jak i ciało – zainspirowana artykułem postanowiłam napisać nieco więcej na temat, o którym pewnie już większość z was słyszała. Aktywność fizyczna ma wiele zalet zarówno w kształtowaniu sylwetki, kondycji zdrowotnej, samopoczucia, poziomu energii i stanu mózgu. Lista benefitów jest całkiem pokaźna, jednak dzisiaj chciałabym się skupić na tych, które oddziałują na nasz mózg. Uważam, że dobrze jest przypomnieć sobie o korzyściach płynących z aktywności fizycznej, ponieważ nasza motywacja do działania potrzebuje nieustannego pobudzania. Mam nadzieje, że po przeczytaniu tego wpisu będziecie bardziej zmotywowani do treningu i pamiętajcie, że każdy pojedynczy trening składa się na proces, w którym dokonuje się transformacja.

board-784360_960_720Neuropsychologiczne korzyści wynikające z aktywności fizycznej pochłonęły sporo mojej uwagi w zeszłym tygodniu. Po pierwsze zainspirował mnie artykuł, który przygotowywałam jako prezentację na moje zajęcia z angielskiego. Następnie zdałam sobie sprawę, że temat ten stał się ostatnio popularny również w social mediach, a ludzie są nim zainteresowani i chcieliby się dowiedzieć nieco więcej jak to funkcjonuje w praktyce. Dobra wiadomość jest taka, że utrzymasz dobre zdrowie przez długi okres czasu. Badania pokazały, że osoby które żyją aktywnie i uprawiają sport utrzymują swój mózg w lepszej kondycji niż osoby ćwiczące rzadko lub praktycznie wcale.

Twój mozg kocha siłownię… i pływanie, taniec, bieganie, a także spacerowanie. Zapewnij mu zatem trochę tzw. hormonów szczęścia. Kiedy ćwiczysz do twojego mózgu wydzielane są endorfiny, które stępiają uczucie bólu. Wydzielana jest także serotonina, która poprawia nastrój. Co więcej zwiększa się przepływ krwi do mózgu dostarczając więcej tlenu i składników odżywczych, a także poprawiając usuwanie odpadów. Podczas ćwiczeń poziom dopaminy znacznie wzrasta poprawiając motywację, koncentrację oraz uczenie się. Być może część z tych informacji brzmi nieco tajemniczo, ale jestem pewna, że każdy kto jest aktywny fizycznie wie o czym mowię. Znacie to przyjemne uczucie po zakończonym treningu? Nawet jeśli nie miałeś energii przed, aby się zabrać do ćwiczeń to po skończonej aktywności czujesz się silniejszy i masz o wiele więcej energii i jesteś szczęśliwszy. Tak się dzieje ze względu na wydzielane hormony szczęścia. W pewnym sensie są jak narkotyki dla twojego mózgu.

To prawda, że ćwiczenia wyostrzają umysł. Według najnowszych badań ćwiczenia są związane ze zmianami w mózgu na wszystkich etapach życia. Aktywność fizyczna zalecana jest zarówno dzieciom, nastolatkom, dorosłym jak i osobom starszym. Nawet małe dzieci potrzebują ruchu, aby się rozwijać. Jest to niezbędne dla rozwoju nowych polaczeń w mózgu. Aktywne dzieci charakteryzują się lepszą uwagą, koncentracją i wydajnością w szkole. Podobne korzyści czerpią aktywni dorośli, którzy zachowują pamięć roboczą w dobrej kondycji, cechują się lepszą uwagą i są wielozadaniowi.

IMG_9284Zatrzymajmy się na chwilę przy wielozadaniowości. Chciałabym wyjaśnić dlaczego niektóre aktywności fizyczne rozwijają się lepiej niż inne. Badania pokazały, że mózg tancerzy funkcjonuje w zupełnie inny sposób. Tancerze są mistrzami wielozadaniowości. Podczas tańca mózg całościowo angażuje się w daną czynność. W tym samym czasie tancerz musi się skupić na sekwencji, ostrości, odpowiednim czasie oraz cechach lekkości i siły. Kiedy trenujesz regularnie taniec rozwijasz tym samym umiejętność wielozadaniowości. Nie tylko taniec rozwija tę umiejętność, ale także wiele innych dyscyplin, które charakteryzują się wieloma ruchami i gestami wykonywanymi jednocześnie.

Carl Cotman zbadał wpływ aktywności fizycznej na mózg i pokazał, że ćwiczenia znacznie przyspieszają produkcję BDNF. BDNF to neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego, który jest białkiem w mózgu. Jest niczym pokarm dla twojego umysłu. Funkcją BDNF jest wspieranie neuronów wzrostu, które juz istnieją w mózgu, a także rozwój nowych. Kiedy ludzie się starzeją poziom BDNF znacznie spada i tym samym następuje utrata pamięci. Aktywność fizyczna nie odbuduje komórek mózgowych, ale utrzyma już istniejące w dobrym stanie. Co więcej ćwiczenia zwiększają liczbę neuroprzekaźników, które wysyłają informacje pomiędzy neuronami co zapewni zachowanie dobrej pamięci. Hormony łączą się z BDNF aby rozwijać komórki mózgowe, regulować nastrój oraz zapewnić klarowność umysłu.

Myślę, że wystarczy już tego bełkotu naukowego. Moim celem było przytoczenie kilku people-2573216_960_720ciekawych dowodów naukowych, aby zachęcić cię do ruszenia się z kanapy. Może to brzmieć trochę paradoksalnie, że kiedy nie masz energii, a mimo tego zmotywujesz się do ćwiczeń to po treningu poczujesz się jeszcze bardziej pobudzony. Wyniki badan są jednoznaczne… ludzie, którzy są aktywni fizycznie lepiej radzili sobie z testami wizualizacyjnymi i pamięcią natychmiastową, a także cechowali się większym hipokampem (struktura odpowiedzialna za pamięć i uczenie się) niż osoby nieaktywne fizycznie.

STM – Pamięć Krótkotrwała jest częścią systemu pamięci, w której informacje są przechowywane ok. 30 sekund. Ludzie są w stanie przechować w niej 7 plus minus 2 informacji. Informacje mogą zostać przechowane dłużej, ale jedynie wtedy kiedy zostaną skonsolidowane do pamięci długoterminowej z której bedą mogły być odtworzone.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *