Is it tough to be tough?

_DSC0125.jpg
Photo by Sebastian Skokowski: https://sebastianskokowski.wordpress.com/

Do you think you are mentally tough enough? Why are some people better athletes and accomplish more in sport than others? Have you ever wondered what makes them better? Why do some people achieve their goals while others fail? Today I want to explain how to step up in high pressure situations, but also perform at your best. How can we describe this ability in just one sentence? Mental toughness is when you can find fuel in an empty tank.

The mental training for athletes starts from working on the sport attitude. It’s one of the important things which has influence on the effective action. The main reason is to create some beliefs attached with sport. How can we define the mental toughness? It is a measure of individual resilience and also confidence. It is the ability to consistently perform at your best in any situation. It may predict success in sport, education and the workplace. For sure it could help you to maximalize your potential and get an advantage over your competitors.

TOUGHNESSMental toughness is one of the elements of a strong personality. A strong personality is something more than a casual strong. The true strong do not come from physical abilities, but from steadfast willing. People with a mental toughness do not understand the capitulation; they can fall down seven times and get up eight. That makes them stronger. They can always learn a lesson from every defeat. They accept the failure, but still they looking into the future with a hope as well. Nobody born with a mental toughness, it is an effect of thoughts and attitudes. Mental toughness is not given. You can develop this superpower when you strongly want it:

  • Decide what mental toughness means for you. For instance it could be: workout four times a week, eat healthy, do meditation every morning, etc. You need to transfer the theory into practice.
  • Practice a lot! Mental toughness is like the muscle. Push yourself to many small steps like more reps during workout.
  • The key for the strong mental toughness are habits. Motivation is not enough. Motivation comes and goes the point is to build daily habits.

When we talk about mental toughness we should remember about few components of it: ability of self confidence and improve self-awareness, become resilience, ability of control between calm and positiveness, face with challenges without fearness and involvement and remember about tough thinking!

Firstly, the basic thing is be aware of your strengths and weakness. It could help you improve your self confidence. When you find that situation is difficult that knowledge will be playing for you. People who are self confidence achieve more and self-awareness shows you how to deal with hard situations.

Another important skill is resilience. You can read more about it HERE. What do you should remember? Stay focus on the present and every time when you make a mistake come back to game quickly and even more stronger.

Last but not least is tough thinking. It’s a big thing you should remember and practice a lot! If you want to build strong mental toughness you need to have a tough thinking. What does it mean? Train your self-talking and be more conscious with choosing what thoughts you use. Stay positive with your thoughts and keep control what you think about. When you recognize negative or unhelpful thinking use techniques to stop or change them. Don’t keep that place empty and try to create positive thoughts instead of it. It could be difficult but then it will be just a habit.

What does characterize mentally tough people? They are more consistent than others; they have clear goals. Mentally though athletes do not miss a workout. It is very important to have a clear goal and work on it every day. The vision is more important than other distractions. Short-term profits and negative feedback never shade the true direction. What is the most fantastic thing in being mentally tough? When things get difficult for other people, mentally tough people find something easier to work on. Moreover, when things get tough for them, those people find a way to stay on schedule as well. Mental toughness is one of the most important attributes that could lead athletes to a successful performance. Nowadays people who are interested in sport are more aware that psychological factors lead to success even more than physical talent.


_DSC0125.jpg
Photo by Sebastian Skokowski: https://sebastianskokowski.wordpress.com/

Myślisz, że jesteś wystarczająco wytrzymały psychicznie? Dlaczego niektórzy ludzie są lepszymi sportowcami i w sporcie osiągają więcej niż inni? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się co czyni ich lepszymi? Jak to się dzieje, że część osób osiąga swoje cele, gdy inni ponoszą porażki? Postaram się wyjaśnić jak działać w sytuacji wysokiego napięcia, a przy tym zrobić to w najlepszym wydaniu. O twardości psychicznej mówimy, kiedy nawet w pustym baku potrafimy znaleźć paliwo.

Sportowcy rozpoczynają trening mentalny od pracy nad postawą sportową. Jest to jeden z najistotniejszych czynników, który wpływa na efektywność zawodnika. Głównym celem jest stworzenie pewnych przekonań związanych ze sportem. Jak możemy zdefiniować twardość psychiczną? Jest to miara wytrzymałości indywidualnej, a także pewności siebie. Może być to zatem predyktor sukcesów możliwych do osiągnięcia w sporcie, nauce lub pracy. Jest to zdolność do bezustannego i jak najlepszego działania w każdej możliwej sytuacji. Na pewno pomoże ci to w maksymalizacji twojego potencjału i dzięki temu uzyskasz przewagę nad konkurencją.

3Wytrzymałość psychiczna jest jednym z elementów silnej osobowości. Silna osobowość to więcej niż zwykła siła. Prawdziwa siła nie pochodzi ze zdolności fizycznych, ale z niezłomnej woli. Silni mentalnie nie wiedzą co to kapitulacja; mogą upaść siedem razy i podnieść się osiem. To sprawia, że są silniejsi. Z każdej porażki potrafią wyciągnąć lekcje. Akceptują doznaną porażkę, ale mimo tego patrzą w przyszłość z nadzieją. Nikt nie rodzi się z wrodzoną siłą psychiczną, jest ona efektem myślenia oraz przyjętych postaw. Zatem widzimy, że ta siła psychiczna nie jest nam dana, możemy ją wytrenować jeśli tylko bardzo tego chcemy:

  • Sam zadecyduj co oznacza dla ciebie wytrzymałość psychiczna; może to być np. trening cztery razy w tygodniu, zdrowe jedzenie, medytacja każdego ranka itp. Musisz przetransformować teorię w praktykę;
  • Dużo ćwicz! Wytrzymałość psychiczna jest niczym mięsień, który należy trenować. Zmotywuj się do zrobienia kilku małych kroków do przodu w danej dziedzinie np. zwiększ liczbę powtórzeń podczas treningu;
  • Kluczem do stabilnej i silnej wytrzymałości psychicznej są nawyki. Motywacja to czasami za mało. Motywacja zwykle przychodzi i odchodzi, a kluczem do sukcesu jest budowanie codziennych nawyków;

Kiedy mówimy o wytrzymałości psychicznej musimy pamiętać o kilku ważnych jej aspektach: pewności siebie i budowaniu samoświadomości, bycia odpornym psychicznie, zdolnością kontroli pomiędzy spokojem i pozytywnym podejściem do życia, stawianiu czoła wyzwaniom bez strachu, zaangażowaniu oraz twardym myśleniu.

Po pierwsze podstawową rzeczą jest świadomość swoich mocnych i słabych stron. To bardzo pomaga w budowaniu pewności siebie. Kiedy okazuje się, że sytuacja jest trudna ta wiedza będzie działała na twoją korzyść. Ludzie, którzy są pewni siebie osiągają więcej. A samoświadomość pomaga im w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Kolejną ważną umiejętnością jest odporność psychiczna. Pisałam już o tym wcześniej i możesz przeczytać o niej TUTAJ. O czym zatem powinieneś pamiętać? Skup się na teraźniejszości, a za każdym razem kiedy popełnisz błąd szybko wracaj do gry jeszcze silniejszy.

Ostatnią, ale wcale nie mniej ważną sprawą jest mocne myślenie. To ważna rzecz o której powinieneś pamiętać i często ćwiczyć! Jeśli chcesz zbudować silną mentalną wytrzymałość powinieneś twardo myśleć. Co to oznacza? Trenuj swój dialog wewnętrzny i bądź bardziej świadomy jakie myśli do siebie dopuszczasz. Myśl pozytywnie i staraj się utrzymać swoje myśli pod kontrolą. Kiedy rozpoznasz negatywne i bezużyteczne myśli zastosuj techniki, aby je zmienić lub zupełnie zatrzymać. Jednak pamiętaj, że świat nie lubi pustki i w miejsce negatywnych myśli powinieneś wprowadzić pozytywne myślenie. Na początku może być to trudne, ale z czasem stanie się to nawykiem.

Co takiego charakteryzuje ludzi twardych psychicznie? Są oni bardziej spójni niż inni oraz mają jasno określone cele. Mocni mentalnie sportowcy nie odpuszczają treningów. Bardzo ważne, aby mieć konkretnie zdefiniowane cele i pracować nad ich realizacją każdego dnia. Wizja przyszłości jest ważniejsza niż pojawiające się na co dzień dystraktory. Krótkoterminowe zyski oraz negatywne opinie nigdy nie przysłaniają kierunku w którym zmierzają. Jaka jest najbardziej fantastyczna rzecz w byciu wytrzymałym psychicznie? Kiedy dla innych ludzi sprawy stają się zbyt trudne osoby odporne psychicznie znajdują sobie coś nad czym jest łatwo pracować. Co więcej, kiedy sytuacja staje się dla nich naprawdę trudna te osoby znajdują sposób, aby nie wypaść z harmonogramu. Wytrzymałość psychiczna jest jedną z najważniejszych cech, która może doprowadzić sportowca do sukcesu. Obecnie osoby zainteresowane sportem stały się bardziej świadome tego, że czynniki psychologiczne mają ogromny wpływ na jakość i efekt występów sportowych, czasami nawet bardziej niż fizyczny talent.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *