The Power of Visualisation

_DSC0630.jpg

If you can dream it, you can do it. Do you know this saying? Walt Disney believed in many, seemingly impossible things and he achieved large success. Not only Disney but also Alice from „Alice In Wonderland” used her imagination for make her dreams come true… “Sometimes I believe as many as six impossible things before breakfast”.

Can we use Alice’s habit in our daily life? Is it possible that small new customs can totally change our lives? Visualisation is one of the primary technologies used in sport psychology. Not only in sport but also in other areas of life like career, life goals, family plans, business or education. Visualisation is seeing the goal ahead of us. These people travel in time. They take their emotions and senses like hearing, seeing and touching. Then they take them into the future. What they are doing is define their own reality… their own future and they live there. Then they come back and they create an inprint. People can attract everything through images in their minds. First, you should concentrate on what you want, then you will become what you think about. Your own thoughts and feelings create your own future.

I like work with visualisation. This is the most powerful tool which we can use in daily life. For instance, if you go for a job interview first do it in your mind, when you are preparing the presentation first try it in your mind; when you want to lose weight imagine yourself in smaller sized jeans, see yourself eating healthy food. Neuroscience shows that during the visualization we use the same part of the brain when we really do it. It is a dancing picture in your head. Always focus on the final result. Whatever the mind can conceive and believe, the human can achieve.

I never hit a shot, not even in practice, without having a very sharp in focus picture of it in my head.” Jack Nicklans

I have been practicing visualisation for a long time. Every year I create the list of six goals I want to achieve. Sometimes it seems to be crazy and even impossible. Can you imagine my big surprise when I open my list at the end of the year and I realize that I reached all six goals. Sometimes totally unconciously. Subconcious is working to bring you closer to your goals. How I did it? I just take time, close my eyes and I think about it. I can see pictures, I feel smells. I could see myself I have everything I dream about. All I do is when I open my eyes and implement all of it into my life. When you visualize, then you materialize. Use visualisation. That is an ability to create a new reality for yourself. Determine it live there constantly and come back and your choices and your decisions are based on upon what you just determine it.face-1247955_960_720.jpg

Try to imagine yourself driving from California to New York during the night. The lights of your car can light only around 200 meters in front of you. You can see what is in front of you only for that 200 meters. Therefore it is enough to get to New York. Similarly our life can look like this. Maybe you can see only part of your life but when you have a vision everything is possible for you. The most famous athletes admit they regularly use the visualisation technique. They improve their performances and they can practice everything before the competition.

You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.” Michael Phelps

It is one simple question you should ask yourself. What do you really want? You can be whatever you want. Everything is based on „The Law of Attraction” and powerful visualisation. That’s why… be careful what you dream about. ‘Visualisation is the human being’s vehicle to the future – good, bad or indifferent. It’s strictly in our control.’ Do you wanna check how far you can go using the visualistion? Let’s close your eyes and take yourself in to the future.


Jeśli potrafisz o czymś marzyć, możesz też to osiągnąć. Znasz to powiedzenie? Walt Disney wierzył w wiele, wydawałoby się niemożliwych rzeczy po czym osiągnął wielki sukces. Nie tylko Disney, również Alicja z Krainy czarów używała swej wyobraźni, aby jej marzenia stały się rzeczywistością… „Czasami jeszcze przed śniadaniem wierzę w sześć wydawałoby się zupełnie niemożliwych rzeczy”.

Czy możemy zastosować sposób Alicji w naszym codziennym życiu? Czy możliwe jest, aby nowe, małe zwyczaje totalnie odmieniły nasze życie? Wizualizacja jest jedną z wiodących technik stosowanych w psychologii sportu. Sprawdza się nie tylko w sporcie, ale także w innych dziedzinach życia takich jak kariera, życiowe cele, plany rodzinne, biznes czy edukacja. Wizualizacja to po prostu zobaczenie celu przed samym sobą. Ludzie ją stosujący są jak podróżnicy w czasie. Zabierają ze sobą swoje emocje oraz zmysły takie jak słyszenie, widzenie czy czucie. Następnie zabierają to wszystko w przyszłość. To co robią robią to definicja swojej własnej rzeczywistości… swojej przyszłości i przeżycie jej. Potem wracają do teraźniejszości i przenoszą to wszystko co zobaczyli we własne życie. Ludzie potrafią przyciągnąć cokolwiek zechcą i potrafią zobaczyć we własnym umyśle. Najważniejsze abyś skoncentrował się na tym czego naprawdę pragniesz, wtedy będziesz mógł stać się tym o czym marzysz. Twoje myśli i odczucia tworzą twoją przyszłość.street-sign-141396_960_720.jpg

Lubię pracować z wizualizacją. Jest to najpotężniejsze narzędzie, które możemy stosować na co dzień. Przykładowo kiedy czeka cię rozmowa kwalifikacyjna o pracę to najpierw przećwicz to we własnym umyśle, kiedy przygotowujesz prezentację spróbuj przedstawić ją we własnej głowie; jeśli zamierzasz zrzucić na wadze zobacz siebie w mniejszym rozmiarze jeans’ów w swoim umyśle lub to jak jesz zdrowe posiłki. Neuronauki wykazały, że podczas wizualizacji te same obszary mózgu pracują jak wtedy, kiedy naprawdę wykonujemy dane czynności. Jak tańczące w umyśle obrazy… zawsze skupiaj się na końcowym rezultacie. Cokolwiek ludzki umysł potrafi pojąć i uwierzyć w to, wszystko to człowiek jest w stanie osiągnąć.

„Przed eliminacjami wykonywałem dużo wizualizacji. I myślę, że pomogły mi poczuć, jak to będzie, kiedy już tam trafię.”  Michael Phelps

Wizualizację stosuję już od długiego czasu. Każdego roku tworzę sobie listę sześciu rzeczy, które chciałabym zrealizować w swoim życiu. Niektóre z nich wydają się szalone lub niemożliwe. Wyobrażacie sobie moje zdziwienie kiedy na koniec roku wyciągam listę i zdaję sobie sprawę, ze wszystko co sobie zamierzyłam osiągnęłam? Czasami zupełnie nieświadomie. Podświadomość cały czas działa, aby przybliżyć cię do twoich celów. Jak to zrobiłam? Po prostu zamknęłam oczy, poświęciłam na to trochę czasu i wyobraziłam sobie to wszystko czego bym chciała. Jestem wtedy w stanie zobaczyć obrazy, poczuć zapachy. Jestem w stanie zobaczyć siebie jak realizuje wszystkie zamierzenia. Następnie wszystko co robię to otwieram oczy i przenoszę swoje wyobrażenia w rzeczywistość. Pamiętaj, że to co sobie zwizualizujesz to zmaterializujesz. Stosuj wizualizację! Umożliwi ci to stworzenie zupełnie nowego życia. Spróbuj pożyć swoim idealnym życiem w umyśle, a potem wróć do chwili obecnej i wszystkie twoje wybory oraz decyzje będę określone przez to co sobie stworzyłeś w głowie.

Wyobraź sobie, że jedziesz drogą z Kalifornii do Nowego Jorku nocą i widzisz przed sobą jedynie najbliższe 200 metrów oświetlone przez światła samochodu. To wystarczy, aby dotrzeć do celu, nie musisz od razu widzieć całej drogi. Podobnie wygląda twoje życie. Być może widzisz tylko najbliższą przyszłość, ale jeśli masz jasno określone cele to na pewno dotrzesz tam gdzie zmierzasz. Najlepsi sportowcy przyznają, że regularnie stosują wizualizację, aby ulepszyć swoje występy i trenować przed zawodami.

„Czas najwyższy zrozumieć, że nasze myśli mają konsekwencje i siłę sprawczą. Jeśli myślimy w sposób twórczy, pozytywny – konsekwencje będą miały charakter twórczy i pozytywny, i na odwrót – myślenie pesymistyczne, negatywne prowadzi do negatywnych rezultatów. Trzeba więc zmienić sposób myślenia i widzenia świata, jeśli chcemy poprawić jakość naszego życia.” Cavallier

Na koniec zadaj sobie to najważniejsze pytanie. Czego właściwie pragniesz? Możesz być kimkolwiek tylko zechcesz. Wszystko opiera się na prawie przyciągania i sile wizualizacji. Dlatego uważaj o czym marzysz… Wizualizacja może być naszym wehikułem czasu przenoszącym nas w przyszłość… dobry, zły lub obojętny, ale zawsze pod naszą kontrolą. Chciałbyś się przekonać jak daleko możesz zajść stosując wizualizację? Zamknij oczy i przenieść się w przyszłość…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *