4 SIGNS YOU’RE A SPORT ADDICT EN/PL

The work-hard, train-hard and play-hard culture may put elite athletes at higher risk of sport abuse. Sport could be addictive almost like drugs or alcohol. The boundary between passion and exercise addiction is very small and difficult to recognize.

'I'm addicted to sport. Without sport, i feel bad.'

Unfortunately research shows that people could be addicted to sport. It is a behavioral addiction like gambling, shopping, sexual (hypersexuality), computer / video game playing or Internet addiction. What are the main symptoms of sport addiction? Primarily loss of control over behavior. Although sport brings us a lot of benefits, it is also possible to be addicted to sport. However sport is a healthy activity and socially desirable. It can also bring negative effects for addicted people. Everything is good in balance, but there are areas where we could lose control. Neither shopping nor computer games are harmful when we keep the balance. The same thing is with sport – excess could be destructive.

During working out hormones are secreted in the brain like: dopamine, serotonin and endorphines – happiness hormones. Therefore athletes feel blissfully and pleasantly. When they work out. It is also possible to be addicted to adrenalin which are secreted during doing extreme sport. So how does the addiction mechanism work? People easily remember positive states of ecstasy and they have a tendency to repeat behaviors that cause these feelings.

The phenomenon of addiction is difficult to diagnose. We can distinguish a few most important symptoms when you should be worried if they appear in your behavior:

  1. Loss of control – it is a strong need to do something. The loss of impulse control is when you continue exercises when you are ill and against medical advice. Sometimes overtraining also could be the sign of losing control.
  2. Withdrawal symptoms – if someone who’s addicted to physical exercise is prevented from training, that person will experience withdrawal symptoms like irritability, bad mood, increased anxiety, problems with sleeping and increased arousal of sexuality.
  3. Social and/or proffessional sacrifices – neglect of family and proffesion duties. These could appear as conflicts with family or with employers. An addicted person spends most of their time on an addictive activity.
  4. Addiction as a way to dealing with stress or handling of negative emotions. As is well known, sport is reccomended as safe way of acting out stress, and also getting rid of negative emotions. However, you should be careful not to overdo sport, beacuse it could be harmful.

The obsessive approach to physical activity could be negative for our quality of life. It is important to keep rationality and balance.


4 OZNAKI, ŻE JESTEŚ UZALEŻNIONY OD SPORTU

Pracuj ciężko, trenuj ciężko i bądź twardy! Takie podejście w świecie sportu naraża sportowców na ryzyko uzależnienia od aktywności fizycznej. Tak, od sportu także można się uzależnić, podobnie jak od narkotyków czy alkoholu. Granica pomiędzy pasją, a uzależnieniem jest bardzo cienka i trudna do określenia.

_Niestety badania pokazują, że ludzie mogą uzależnić się od sportu. Jest to uzależnienie behawioralne podobne do nałogowego hazardu, zakupoholizmu, uzależnienia od seksu (hiperseksualności), uzależnienia od komputera / gier lub uzależnienia od internetu. Czym cechuje się wystąpienie uzależnienia? Głównie utratą kontroli nad zachowaniem. Pomimo wielu korzyści jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, można się od niego uzależnić. Sport jako czynność z pozoru pożądana społecznie i zdrowa może przynieść także negatywne skutki osobie uzależnionej. Wszystko jest dla ludzi. Jednak są obszary, w których możemy utracić kontrolę w działaniach. Ani zakupy, ani gry komputerowe nie są szkodliwe kiedy wykonujemy je z umiarem. Tak samo jest ze sportem. Jednak jego nadmiar może być szkodliwy.

Podczas uprawiania sportu w mózgu wydzielane są hormony: dopamina, serotonina i endorfiny – hormony szczęścia. Dlatego właśnie sportowcy czują się błogo i przyjemnie, kiedy uprawiają sport. Można także uzależnić się od adrenaliny wydzielanej podczas uprawiania sportów ekstremalnych. Jak zatem działa mechanizm uzależnienia? Ludzie łatwo zapamiętują pozytywne stany ekstazy i mają tendencję do powtarzania działań, które te odczucia wywołują.

Zjawisko uzależnienia od sportu jest trudne do zdiagnozowania. Możemy wyróżnić kilka istotnych objawów, które powinny zaniepokoić, gdy wystąpią w naszym zachowaniu:

  1. Utrata kontroli – jest to silny przymus wykonywania danej czynności. Utrata kontroli impulsu występuje kiedy kontynuujesz treningi pomimo tego, że jesteś chory lub wbrew zaleceniom lekarza. Czasami przetrenowanie może być także objawem utraty kontroli impulsów.
  2. Efekty odstawienne – osoba uzależniona nie potrafi wytrzymać dłuższy czas bez kontynuowania treningów. Gdy przestaje pojawiają się u niej efekty odstawienne takie jak drażliwość, złe samopoczucie, zwiększony niepokój, problemy ze snem i zwiększone napięcie seksualne.
  3. Zaniedbania socjalne i/lub zawodowe – zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i zawodowych. Mogą pojawić się konflikty w rodzinie lub z pracodawcą. Uzależniony poświęca większość swojego czasu na aktywność uzależniającą.
  4. Uzależnienie jako sposób radzenia sobie ze stresem lub łagodzeniem negatywnych emocji. Jak wiadomo sport jest zalecany jako bezpieczny środek odreagowania na stres, a także na pozbycie się złych emocji. Należy jednak uważać, żeby nie przesadzić z jego nadmiarem, bo może być szkodliwy.

Obsesyjne podejście do aktywności fizycznej może stać się negatywne dla naszej jakości życia. Należy zachować zdrowy rozsądek i balans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *