Współpraca na Linii Psycholog Sportu – Trener Piłki Nożnej

Psychologiczna wiedza naukowa czy praktyczne doświadczenia trenera piłki nożnej? Obie te kwestie mają znaczenie kiedy mówimy o przygotowaniu profesjonalnych piłkarzy. Ta wielowymiarowa współpraca łącząca wiedzę psychologiczną, ocenę trenerów oraz ich praktyczne doświadczenie mogą przynieść wiele korzyści w rozwoju zawodników piłki nożnej na najwyższym poziomie. Psychologia sportu jest stosunkowo młodą nauką, a praktyka pokazuje, że jej znaczenie i użyteczność na boisku wciąż wzrasta. Jak zatem powinna wyglądać efektywna współpraca na linii psycholog – trener? Budowanie relacji oraz skuteczna komunikacja odgrywają tu kluczową rolę.

Relacja

Ważną kwestią jest postawa trenera wobec pracy psychologa sportu, jego obecności w sztabie trenerskim czy też indywidualnej współpracy z zawodnikiem. Czasami zawodnik nie chce informować trenera o tym, że pracuje z psychologiem obawiając się jego reakcji. Zdarza się też, że trener nie widzi potrzeby i sensu tej współpracy. Może to znacznie utrudnić pracę psychologa, ale nie oznacza to, że będzie ona niemożliwa. Jednak zdecydowanie więcej korzyści przyniesie wzajemne partnerstwo, wymiana opinii oraz określenie oczekiwań zarówno przez trenera, psychologa, a także zawodnika. 

Praca psychologa sportu może przebiegać w dwojaki sposób jako: praca z drużyną lub indywidualnie z zawodnikiem. Jednak w obu przypadkach pozytywna i otwarta postawa trenera znacznie ułatwi i przyspieszy rozwój mentalny zawodnika. Trener pełni bardzo ważną rolę i jest autorytetem dla zawodnika ze względu na to, że spędza on z nim dużo czasu, a więc naturalne jest to, że zawodnik liczy się z jego zdaniem. 

Podsumowując, dobra relacja na linii psycholog-trener ułatwia indywidualną pracę z zawodnikiem, a jeszcze więcej korzyści wnosi kiedy psycholog staje się częścią sztabu trenerskiego i pracuje z całym zespołem.

Komunikacja

Drugim istotnym elementem jest umiejętność skutecznej komunikacji. Kiedy psycholog rozpoczyna pracę z drużyną, to bardzo istotne staje się, dokładne określenie oczekiwań obu stron. Należy dokładnie określić jakie są założenia i cele trenera (przy indywidualnej współpracy: cele zawodnika). Ważne jest także, aby ustalić zakres kompetencji psychologa i czas trwania współpracy.  Budowanie wzajemnego zaufania wymaga czasu oraz cierpliwości, wówczas ustalenie zasad współpracy ułatwi ten proces.

Umiejętność skutecznej komunikacji, gra tu kluczową rolę. Zarówno psycholog jak i trener, mogą się od siebie wiele nauczyć, pod warunkiem ze będą otwarci na rozmowę, wzajemnie siebie słuchać, a także wykażą się zdolnością konstruktywnej wymiany poglądów i spostrzeżeń w trudnych momentach.

Psycholog na początku musi poznać specyfikę danej dyscypliny, samego zawodnika i tego jak zachowuje się na boisku. Jeśli trener wykaże się otwartością i umożliwi psychologowi udział w treningach i meczach, to jego praca będzie efektywniejsza. Podobnie trener może się nauczyć od psychologa tego jak wykorzystać techniki mentalne w pracy z drużyną.

Podsumowując, podstawą jest prawidłowe nawiązanie dobrej relacji już na początku współpracy, a także umiejętność otwartej komunikacji w wyrażaniu swojego zdania. Wtedy wszyscy na tym zyskają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *