Morning Routine

„If you win the morning, you win the day” does it make sense? I think so, because if you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up. The bad news is that morning routine like: wake up and be awesome is not enough; otherwise, it is not complicated to create easy but effective plan for each morning. Most of the successful people admitted that they have their morning routine and it is the most important part of their day. It is true, because when you set your mind in the positive state in the morning then the rest part of the day will be like that.

Projekt bez tytułu.png

What is my morning routine?

First of all, I want to tell you that sometimes it takes time to create a good and effective morning routine. Everyone is different and something that fits for me, maybe it will be not working for another person. We learn all life and I think it’s important to try many different things and then choose those we like the most.

IMG_1903.JPGLast two years were crazy for me and still, I don’t feel stable with my morning routine. I have been traveling a lot and often I have been changed my living place. All of those things had an impact on my morning routine schedule. Usually, when I move to the new place, I set my morning routine for a few months. It is similar but different environments force me to modify it a little. It depends on where I live, with who I live, what is the weather, what time I start school or work, what is my main goal for this month, etc. Traveling is fun, but sometimes it complicates a little my daily schedule 🙂

Moreover, I also have an evening 1-hour routine when I check my calendar and write down things to do for the next day. Then I try to fall asleep (at least 6 hours) because sleep is very important to be able to stay healthy. Sometimes I have time for the short meditation as well. When I fall asleep I listen to English or Spanish conversations podcasts to improve my languages skills. I don’t like to waste my time even during the night 🙂 What’s about my morning routine? Sometimes I have a problem with a jet-lag and it is so annoying to set myself into my daily routine because I fall asleep at a weird time. Anyway, I try to wake up as early as I can and to do my workout till 12 pm. Sometimes I wake up at 9 am, but sometimes it is earlier like 7 am or… 3 am! Last time when I had a jet-lag I woke up at 3 am! It was pretty cool because before 9 am I did all my things-to-do! Well, what I usually do after wake up? First thing, I try don’t touch my phone! But it is tough… still, I’m working on it. Every morning when I wake up the first thing I do is reading a book in English loudly. Sometimes it’s just 15 minutes, sometimes it’s an hour. It depends on the day. Then I let myself to check my phone 🙂 After that, I listen to the motivational podcast when I take a shower or do my make-up. Next thing is breakfast, I eat it regularly, and I start it with a glass of warm water with lemon. If it is my workout day I like to do my exercise before 12 pm.

Some scientific facts

From the science, we know that there are five primary brain wave states: Gamma is implicated in creating the unity of conscious perception; Beta is when you are awake and Delta is when you fast asleep; in between those two states are: Theta and Alpha. They are extremely important brain wave states for learning. Therefore, Theta is a state in and out of sleep. It is a state that we call creativity. When you’re your most creative, usually, it’s coming because you’re in this state. Your mind goes and you come up with ideas. Do you know what puts you into this state? Shower! Maybe you noticed that when you take a shower you come up with some of your best ideas.

IMG_1594.JPGAbove the Theta is the state called Alpha. Right below Beta, where you’re most aware and awake. Alpha is a state of learning. It’s a state of relaxed awareness. This is the state we go into when we meditate because your critical mind is set aside and you just absorb information, unconsciously. Be careful when you watch TV, it puts you into the Alpha state. That’s why sometimes when people watch TV they seem to be like in the trance. Similarly, we train people how to learn languages faster or learn facts better by putting them into an Alpha state – a relaxed state of awareness.

When we talk about the morning routine it is important to understand those states of brain wave. When you wake up you are in the Alpha or Theta state and you are very suggestible. And if the first thing you pick up is your phone, it could rewire your brain for dangers which decrease your level of productivity and performance. First, it’s training your brain to be distracted. The second thing is it train you rewiring your brain to be reactive. It means you’re in this relaxed state of awareness when you wake up, then you pick up your phone and you get one text with bad news, or one voice mail, or one email. This happened to all of us. Consequently, you’re in a bad mood for the rest of your day. Therefore, it is hard to have a good quality life and be the best version of yourself, be elite mental performers or high performers when you’re responding and reacting to everybody else. Controversial? Maybe, but there are many bad news around us and even during the day they could catch us. When we are mentally tough enough we can deal with it. However, maybe it is not such a bad idea to keep this morning time for yourself and focus on your goals.


„Jeśli wygrasz poranek to zwyciężysz też cały dzień” ma to dla was sens? Myślę, że tak, ponieważ jeśli chcesz spełnić swoje marzenia to pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to wstać rano z łóżka. Zła wiadomość jest taka, że znane hasło na poranną rutynę jak „wstań i bądź wspaniały” już nie wystarcza. Jednak stworzenie prostego i efektywnego planu na poranną rutynę nie jest takie skomplikowane. Większość znanych ludzi, którzy odnieśli sukces mówi o tym, że mają oni swoją poranną rutynę i jest to najważniejsza część ich dnia. Zgadzam się z tym, ponieważ kiedy pozytywnie nastroisz swój umysł rano to pozostała część dnia za tym podąży.

Projekt bez tytułu

Jaka jest moja poranna rutyna?

Najpierw chciałam wam powiedzieć, że stworzenie dobrej dla nas, a przy tym efektywnej porannej rutyny czasami wymaga nieco czasu. Każdy z nas jest inny i to co jest dobre dla mnie może zupełnie nie działać dla innej osoby. Uczymy się przez całe życie i warto jest spróbować wielu różnych rzeczy po to, aby wybrać te które najbardziej lubimy.

IMG_1903Ostatnie dwa lata były dla mnie bardzo intensywne i nadal nie czuję się stabilnie ze swoją poranną rutyną. Dużo podróżowałam i często zmieniałam miejsca zamieszkania. Wszystkie te rzeczy miały wpływ na mój poranny plan. Zazwyczaj kiedy przeprowadzam się w nowe miejsce to ustalam nowy poranny plan na kilka miesięcy. Jest podobny, ale nowe środowisko zmusza mnie do wprowadzania lekkich modyfikacji. To zależy od tego gdzie mieszkam, z kim mieszkam, jaka jest pogoda, o której godzinie rozpoczynam szkołę lub pracę, jaki jest mój główny cel na ten miesiąc itp. Podróżowanie jest wspaniałe, ale czasem komplikuje moją codzienną rutynę.

Mam też wieczorną rutynę kiedy to sprawdzam swój kalendarz i zapisuję rzeczy do zrobienia na kolejny dzień. Następnie zasypiam (co najmniej 6 godzin snu) ponieważ sen jest bardzo ważny dla zachowania zdrowia. Czasami mam też czas na krótką medytację. Kiedy zasypiam słucham podcastów w języku angielskim lub hiszpańskim, aby poprawić swoje zdolności językowe. Nie lubię marnować czasu nawet w nocy 🙂 Co z moją poranną rutyną? Czasami mam problem z jet-lag i to jest bardzo denerwujące kiedy nie mogę ustawić swojej codziennej rutyny, ponieważ zasypiam o dziwnych porach. W każdym bądź razie staram się wstawać jak najwcześniej i zrobić trening do godziny 12. Czasami budzę się o 9 rano, a czasami wcześniej jak o 7 lub… 3 nad ranem! Ostatnio kiedy miałam jet-lag budziłam się o 3 nad ranem! Co było całkiem niezłe, ponieważ do godziny 9 rano zrobiłam większość rzeczy ze swojej listy! Zatem co zazwyczaj robię po przebudzeniu? Pierwsza rzecz której ostatnio próbuję to nie dotykanie telefonu! Co jest trudne… wciąż nad tym pracuję. Każdego ranka kiedy się obudzę czytam na głos książkę po angielsku. Czasami jest to tylko 15 minut, czasami godzina. To wszystko zależy od dnia. Po tym pozwalam sobie sprawdzić telefon 🙂 Następnie słucham motywujących podcast’ów podczas porannej toalety. Potem jest czas na śniadanie, które jem regularnie, a zaczynam zawsze od szklanki ciepłej wody z cytryną. Jeśli jest to mój dzień treningowy to lubię poćwiczyć przed godziną 12.

Trochę faktów naukowych

Jak pokazała nauka mamy pięć podstawowych rodzajów fal mózgowych: Gamma, która bierze udział w tworzeniu jedności świadomej percepcji; Beta kiedy jesteśmy obudzeni, a Delta gdy śpimy. Pomiędzy tymi dwoma stanami są jeszcze: Theta i Alfa. Są one niezwykle ważne w procesie nauczania. Theta jest stanem półsnu. Ten stan nazywamy kreatywnością. Jesteś najbardziej kreatywny właśnie wtedy kiedy twój mózg znajduje się w tym stanie. Kiedy jest rozkojarzony, a do głowy przychodzą ci niestandardowe pomysły. Wiesz co wprowadza cię w ten stan? Prysznic! Może też tak miałeś, że kiedy brałeś prysznic to do głowy przychodziły ci najlepsze pomysły.

IMG_1594Nad Theta znajduje się stan Alfa, tuż poniżej Beta, gdzie jesteś najbardziej świadomy i obudzony. Alfa to stan nauki i zrelaksowanej świadomości. Jest to stan w który wchodzimy podczas medytacji, zanika wtedy krytyczne myślenie i nieświadomie absorbujemy informacje. Dlatego uważaj kiedy oglądasz telewizję. Czasami kiedy widzimy kogoś oglądającego telewizję to wydaje się on być niczym w transie. Podobnie uczymy ludzi, jak uczyć się języków lub szybciej zapamiętywać informacje, wprowadzając ich w stan Alfa – zrelaksowany stan świadomości.

Kiedy mówimy o porannej rutynie to ważne jest, aby zrozumieć te stany fal mózgowych. Kiedy się budzisz jesteś w stanie Alfa lub Theta i jesteś bardzo podatny na sugestie. Jeśli pierwszą rzeczą na którą spoglądasz rano jest telefon to możesz narazić swój mózg na niebezpieczeństwa, które obniżą poziom twojej wydajności i produktywności. Po pierwsze wpływa to na twój mózg i uczy go tego, aby łatwo go można było rozproszyć. Po drugie twój mózg przestawia się na tryb reaktywny. Znaczy to tyle, że kiedy budzisz się rano i spoglądasz na telefon, a zaraz potem czytasz negatywne wiadomości, czy może mało pozytywne maile lub inne wiadomości głosowe to  w konsekwencji masz zły nastrój przez resztę dnia. Myślę, że to przydarzyło się nam wszystkim. Dlatego trudno jest zachować dobrą jakość życia, być najlepszą wersją siebie lub efektywnie i skutecznie działać na poziomie wykonania mentalnego, kiedy wciąż reagujesz na innych. Kontrowersyjne? Negatywne informacje otaczają nas i mogą nas dopaść nawet w ciągu dnia. Kiedy jesteśmy silni psychicznie możemy sobie z tym radzić. Jednak może nie jest to złym pomysłem, aby zatrzymać poranek dla siebie i pozytywnie nastroić się na kolejny dzień skupiając na swoich celach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *