Categories
Fitness & Sport

Weight reduction

Weight reduction… probably nobody likes it. However, people often decide to loss the weight. Why? There are many reasons. Before making changes, it is important to think about several significant questions: Why do you want to make a weight reduction? To improve your health or your apperance? Maybe is it for a special event? Permanent and safe losing weight takes time and it also depends on how much we want to lose.

We can find many ways to lose a lot of weight so fast. However, most of them will make us hungry. It also affects our mood and could make us unsatisfied. If we don’t have an iron willpower, then hunger will cause us to give up on these plans quickly.

8b997ef8f4dae79ad162a214faf34cfa
Source: Pinterest

Today is the 10th day of my diet and I think like going crazy. Does that kind of diet could affect our well-being? Obviously, it does! A Low-Carb Diet usually affects depressed mood. People coud be more aggressive and much more irritable. The research showed also decrease in psychological tests people who were on the Low-Carb diet. What is the main reason? Serotonin – is a chemical that transmits messages between nerve cells. Known as the happy chemical, serotonin plays a major role in the body by contributing to well-being, good mood, appetite, memory, and sleep. The secretion of this hormone is much lower on a low carbohydrate diet.

The main assumption of the Low Carb diets is the manipulation of carbohydrates, which are the main source of energy; we consume a lot of them. Therefore, even when we are on a diet, we do not exclude carbohydrates completely, but we should limit their consumption. The goal is to redirect our organism, it starts to draw energy from other sources e.g. from fats, but it is not easy. We must enter the state of ketosis. By limiting the amount of carbohydrates consumed, we increase the amount of fat consumed, but healthy fats. It may seems to be an absurd, but if we want to burning fat, we must also consume more healthy fats. At the same time it is important to reduce the amount of calories consumed during the day and to limit the amount of sugar.

What is the most difficult for me? Cutting back on carbs is not very complicated – just replace the sugars and starches in your diet with vegetables, meat, fish, eggs, nuts and fats. It seems pretty straightforward, unless you are a Vegan. Low-carb diets rely heavily on meat, which makes them unsuitable for vegetarians. However, everyone can follow a Low Carb diet, because there is actually a massive variety of low carb foods from plants. They are also rich in protein and fat.

  • Vegetables: tomatoes, eggplant, cauliflower, broccoli, Brussels sprouts, onions and bell pepper.
  • Fruits: strawberries – my fave! Blueberries.
  • Healthy fats: avocado, olives, extra virgin olive oil, coconut oil.
  • Especially for vegans: tofu and tempeh (soy product).

Additionally, I would like to inform you about several important issues when you are on the diet. Firstly, sleep well at least 8 hours per night. Studies show that lack of sleep is linked to obesity. Eat often, but less. Eat regularly timed meals. It is also important to keep the variety of meals consumed. However, cover one-half or more of your plate with vegetables and/or fruits at each meal. This time we need to eliminate or exclude alcohol, candies and other unnecessary calories. Each organism is different, it could reacts differently to diets. It is worth contacting with a specialist who will arrange a well balanced diet and refer you to health research to make sure the diet is right for you and to exclude other health problems.


Redukcja… to pojęcie chyba nikomu nie kojarzy się z przyjemnym okresem, a jednak się na nią decydujemy. Dlaczego? Powody bywają różne i warto zdać sobie sprawę jaki jest cel naszej redukcji wagi. Czy aby polepszyć swoje zdrowie lub swój wygląd? A może chodzi o jakieś konkretne wydarzenie? Trwała i bezpieczna redukcja wymaga czasu, ale zależy także od tego ile kilogramów mamy do zgubienia.

Możemy znaleźć wiele sposobów na to jak w krótkim czasie zrzucić trochę zbędnych kilogramów. Jednakże większość z nich sprawi, że będziemy czuli się głodni. Ma to również wpływ na nasz humor i może spowodować, że będziemy się czuli niezadowoleni. Jeżeli nie zachowamy silnej woli, głód sprawi, że szybko porzucimy nasze plany.IMG_1747.JPG

Dzisiaj mija 10 dzień mojej diety redukcyjnej i mam wrażenie, że zaraz zwariuję. Czy taka dieta ma wpływ na nasze samopoczucie? Ogromny! Dieta Low Carb z reguły powoduje spadek nastroju, możemy stać się bardziej agresywni, a także rozdrażnieni. Badania pokazały też spadek wyników w testach psychologicznych u osób na diecie niskowęglowodanowej. Co jest tego głównym powodem? Serotonina, czyli substancja chemiczna, która przekazuje wiadomości między komórkami naszego ciała. Nazywana też hormonem szczęścia odgrywa istotną rolę w naszym organizmie, przyczynia się do dobrego samopoczucia i lepszego nastroju. Wpływa także na procesy pamięciowe, apetyt oraz sen. Wydzielanie tego hormonu jest znacznie mniejsze na diecie niskowęglowodanowej.

Głównym założeniem diet na redukcję masy ciała jest manipulacja węglowodanami, które są głównym źródłem energii i spożywamy ich najwięcej. Dlatego nawet będąc na diecie nie wykluczamy ich zupełnie, a jedynie ograniczamy ich spożycie. Celem jest przekierowanie naszego organizmu tak, aby zaczął czerpać energię z innych źródeł np. z tłuszczy, co nie jest takie proste. Musimy wprowadzić się w stan ketozy. Ograniczając ilość spożywanych węglowodanów zwiększamy tym samym ilość spożywanych tłuszczy, ale tych dobrych tłuszczy. Może się to wydawać absurdalne, ale jeśli chcemy sprawić, żeby nasz organizm spalał tkankę tłuszczową musimy też zwiększyć jego podaż. Przy tym ważne jest, aby zredukować ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia oraz ograniczyć ilość cukru.

Co jest dla mnie szczególnie trudne? Ograniczenie węglowodanów nie jest bardzo skomplikowane. Wystarczy zastąpić cukry i skrobie w diecie warzywami, mięsem, rybami, jajkami, orzechami i tłuszczami. Wydaje się całkiem proste chyba, że jesteś weganinem. Dieta niskowęglowodanowa z reguły oparta jest na mięsie co czyni ją nieprzydatną dla wegetarian. Jednak każdy może przejść na taką dietę, ponieważ istnieje ogromna różnorodność pokarmów o niskiej zawartości węglowodanów z roślin. Są one bogate w białko i tłuszcze.

  • Warzywa: pomidory, bakłażan, kalafior, brokuły, brukselka, cebula and papryka.
  • Owoce: oczywiście truskawki – moje ulubione! A także jagody i borówki amerykańskie.
  • Zdrowe tłuszcze: awokado, oliwki, oliwa extra virgin, olej kokosowy.
  • Zwłaszcza dla wegan: tofu i tempeh (wytwarzany z ziaren soi).

Z ogólnych rad mogłabym dorzucić jeszcze kilka ważnych kwestii o których warto pamiętać będąc na diecie. Przede wszystkim musimy się wysypiać – 8h. Badania pokazują, że brak wystarczającej ilości snu jest związana z otyłością. Jedz często, ale mniejsze porcje. Postaraj się zachować regularność przy spożywaniu posiłków. Ważne też jest, aby jedzenie było różnorodne. Jednak przy każdym posiłku talerz powinien być zapełniony warzywami i/lub owocami przynajmniej w połowie. W tym czasie ograniczamy lub zupełnie wykluczamy alkohol, słodycze i inne zbędne kalorie. Każdy organizm jest inny, inaczej reaguje na diety. Warto skontaktować się ze specjalistą, który ułoży nam dobrze zbilansowaną dietę i skieruje na badania zdrowotne, aby upewnić się, że konkretna dieta jest dla nas odpowiednia i wykluczyć inne problemy zdrowotne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *